1993

Revyen var efterhånden blevet voksen. En af dem man regnede med på revykortet, og så småt begyndte de gode anmeldelser fra ‘de store’ også at komme.
De kulørte blade dækkede premieren og ‘de kendte’ ville pludselig gerne komme til Sønderborg.
Leif fik overtalt Jan Schou til også at spille med i revyen, og resultatet blev vellykket, men revyen må alligevel konstatere tilbagegang i tilskuerantallet.
Det var svært at overvinde ‘tabet’ af de gamle, faste, lokale kræfter.
Revyen forlænges dog alligevel med nogle dage og slutter med 8.200 tilskuere.

Revyholdet 1993:
Jan Schou, Anne Karin, Lone Lau, Sir Benny og Leif Maibom
Instruktion: Jan Schou - Kapelmester: John Uldall

Fra scrapbogen:
Revyen havde et stort dansk-top-parodinummer, og midtvejs i revyen inviterede revyen en lang, lang række af kendte danske topkunstnere til Sønderborg.
Birthe Kjær, Lis & Per, Bjarne Lisby, Susanne Lana og Richardt Ragnvald var nogle af dem, der fik sig et billigt grin - over sig selv.
Webdesign: www.reklamehuset.dk