1991

Revyens 10 års jubilæum, der samtidig blevet annonceret som afskedsforestilling for Johnna Maibom og Inger Lolby, der nu ville trække sig tilbage.
Leif Maibom var kørt lidt træt i instruktionen af revyen, så han hyrede sin gode ven og kollega Jan Schou til at sætte nyt liv i løjerne.
Dette blev starten på 4 år med Jan som instruktør i Sønderborg.
Jubilæumsrevyen blev den hidtil største succes i revyens historie - 10.400 tilskuere overværede revyen.

Revyholdet 1991:
Inger Lolby,  Lone Lau, Sir Benny, Johnna og Leif Maibom
Instruktion: Jan Schou - Kapelmester: Bo Pe

Fra scrapbogen:
Leif Maibom gik i vinteren '90 med i en slags revykompagniskab med de andre store sommerrevyer. De dannede Revydirektørforeningen, der i fællesskab skulle prøve at slå et slag for den danske revy.
Dette gav sig udslag i fælles plakat, T-shirt m.v. Samarbejdet blev ikke den store succes, og foreningen døde ret hurtigt ud igen. Samarbejdet blev dog optaget igen i 2005, hvor en ny velfungerende Revydirektørforening blev stiftet.
Leif modtager Sønderborg Handelsstandsforenings Initiativpris ‘Inita’ for sit arbejde med revyen.

Webdesign: www.reklamehuset.dk